Bulgarian language Romanian language Turkish language English language
за нас | Партньорство | новини | контакти

За Нас

Мисия и цели Как сме полезни Нашите ценности Партньори

Partnership

Новини

Контакти

Как сме полезни?

1. На потребителите

FinZoom financial guides са лесни за използване, като основна тяхна цел е да спестят време и пари на потребителите. Нашият опростен процес значително намалява стреса и объркването, които неминуемо съпътстват процеса на търсене и кандидатстване за финансови продукти. Чрез нашите портали потребителите могат бързо и лесно да открият и кандидатстват за най-добрият продукт на пазара съобразно своите специфични нужди.

Мрежата от портали на FinZoom събира на едно място всички местни финансови институции и сравнява техните оферти изцяло и безпристрастно, позволявайки на потребителите да пазаруват онлайн потребителски и ипотечни кредити, кредитни карти, депозити и много повече. Потребителите могат също така да кандидатстват директно от нашите портали за финансовите продукти, предлагани от нашите партньори.

Най хубавото е, че нашите услуги са изцяло безплатни за потребителите.

2. На финансовите институции

• Висококвалифицирани sales leads. FinZoom служи като ценен алтернативен онлайн канал за промотиране на финансови продукти и е решаващ елемент за онлайн стратегиите на финансовите институции. Потребителите на нашите протали активно търсят най-добрите оферти и са готови да кандидатстват за тях. Процесът на кандидатстване чрез FinZoom свързва тези мотивирани клиенти директно с онлайн формите за кандидатстване на финансовите институции, като по този начин спестява на тези институции допълнителните разходи свързани с откриването и обслужването на нови клиенти. В резултат нашите партньори могат да увеличат конкурентността на своите продукти, каот в същото време постигнат по-добри възможности за печалба.

• Проучване на конкуренцията. Пазарът на финансови продукти е високо конкурентен, като успехът в него зависи от количества и пазарни дялове. Нашите портали представят сравнителна картина за целия пазар, като позволяват на финансовите институции да преценят конкурентността на своите оферти на базата на обективни сравнения. Тъй като събираме информация за офертите през времето, ние ще сме способни да покажем исторически насоката на развитие на всяка от финансовите институции.

• Таргетирана онлайн реклама. Ние предлагаме множество възможности за онлайн реклама, включително рекламни банери и ВИП позиции на нашите сравнителни таблици. Финансовите институции могат също така да изберат да предлагат промоционални продукти, които присъстват ексклузивно на нашият сайт.

3. На медиите

FinZoom осигурява ценни сравнителни таблици на финансови продукти и информация за потребителските финанси на своите медийни партньори. Тъй като сме изцяло фокусирани върху анализа на потребителски финанси, ние им спестяваме труда по събиране на големи количества данни и поддържането на тяхната точност и актуалност.

Ние носим пълната отговорност за точността и целостта на нашите данни и съвети, което позволява на медиите уверено да ни ползват като източник на информация, и да се фокусират върху това, което правят най-добре.

 
Awards | Copyright Finzoom 2006 | Powered by Eastisoft