Bulgarian language Romanian language Turkish language English language
за нас | Партньорство | новини | контакти

За Нас

Мисия и цели Как сме полезни Нашите ценности Партньори

Partnership

Новини

Контакти

Въпреки че сравняваме целият пазар на финансови продукти, ние имаме партньорски отношения с водещи банки и други финансови институции за да предоставим на потребителите удобен начин да кандидатстват за финансови продукти по свой избор директно от нашите портали.

Кръгът на нашите медийни партньори включва водещи вестници, бизнес публикации, финансови медии, онлайн портали и рекламни агенции. За да достигнем до възможно най-широк кръг от потребители, ние предоставяме синдикирано съдържание, ко-брандирани уеб-страници, и сключваме партньорски споразумения през разнообразни дистрибуционни канали. За повече информация за нашите локални партньори моля посетете нашите индивидуални портали.

 
Awards | Copyright Finzoom 2006 | Powered by Eastisoft